Χαλιά Apache TeePees

Χαλί Apache Black Honey Sparks
Χαλί Apache Blue Diamonds
Χαλί Apache Black Scales
Χαλί Apache Black Diamonds
Χαλί Apache Zig Zag Black
Χαλί Apache Pink Scales
Χαλί Apache Pink Diamonds
Χαλί Apache Blue Scales
Χαλί Apache Honey Diamonds