Ποδηλατάκια Ισορροπίας

Ένας εξαιρετικός τρόπος να διδαχθεί το παιδί ισορροπία από την ηλίκια των 2 ετών και μετά! Γνωρίστε τα!
Παιδικό Ποδήλατο Ισορροπίας - STRIDER Sport 12x-YELLOW
Παιδικό Ποδήλατο Ισορροπίας -STRIDER Sport 12x-GREEN
Παιδικό Ποδήλατο Ισορροπίας -STRIDER Sport 12x-PINK
Παιδικό Ποδήλατο Ισορροπίας -STRIDER Sport 12x-BLUE
Παιδικό Ποδήλατο Ισορροπίας -STRIDER Sport 12x-ORANGE
Παιδικό Ποδήλατο Ισορροπίας -STRIDER Sport 12x-BLACK
Παιδικό Ποδήλατο Ισορροπίας -STRIDER Sport 12x-RED
Τρίκυκλο Ισορροπίας
Ποδήλατο Ισορροπίας Balance Bike Classic Prince Lionheart